İl Başkanımız Hüseyin TERZİ'nin Mülteciler hakkındaki açıklaması.